LYST-prisen - forslag til kandidater

LYST prisen ble opprettet i april 2008. Den deles ut som en utmerkelse til en person eller til en avdeling i Nor Tekstil-konsernet som har utmerket seg over tid.

Statutter:

  • Prisen deles ut av konsernledelsen.
  • Som en følge av at det er konsernledelsen som deler ut prisen, skal det begrunnes ekstra dersom kandidaten til prisen er eier eller del av konsernledergruppen.
  • Prisen deles ut en gang pr. år forutsatt at det finnes aktuelle kandidater.
  • Kandidater til prisen kan være personer eller avdelinger som:

a)    Har utmerket seg ved positivitet og gjennom dette generert motivasjon og glede hos andre medarbeider på en måte som har bidratt til å ”løfte” avdelingen vedkommende arbeider i.

b)   Har bidratt med spesielle aktiviteter som har vært utviklende for avdelingen. Dette kan være teknologiske innovasjoner eller gjennomføring av prosjekter som har gitt positive resultater.

c)    Har lykkes i nå økonomiske og personalmessige mål over lengre tid.

d)   Har bidratt til å gi Nor Tekstil AS et godt omdømme.

e)    Andre begrunnelser som forslagsstillere mener er tilstrekkelig for å fremme et kandidatur.

  • Prisen utgis i form av et kunstverk samt en gavesjekk på 12.500 kroner.
  • Den/de som mottar prisen må være ansatt i konsernet Nor Tekstil.

 

Send inn forslag til aktuelle kandidater

Forslag til aktuelle kandidater kan fremlegges av samtlige medarbeidere ansatt i konsernet Nor Tekstil AS.