Kjærkommen kompetanse #2

Siden sist oppdatering om utdanning av fagarbeidere har hele syv nye bestått den praktiske prøven og oppnådd status som fagarbeider i vaskerifaget. De nye fagarbeiderne er:

  • Anja Dunker (Avdeling Kristiansand)
  • Abdi Hayba Aman (Avdeling Bergen)
  • Consuelo Folke-Olsen (Avdeling Molde)
  • Pacifique Mbanzabugabo (Avdeling Molde)
  • May Britt Herskedal (Avdeling Molde)
  • Harald Belsnes (Avdeling Mongstad)
  • Vibeke Bauge (Avdeling Mongstad)

Tilbakemeldinger til konsernledelsen fra sensorene er at kompetansenivået på våre deltakere er høyt. Konsernledelsen i Nor Tekstil synest det er svært gledelig at alle som har gått opp til praktisk prøve har bestått, og er stolte av alle.

Det er fremdeles noen kandidater igjen, og som vil avlegge sin praktiske prøve i 2014.

 Abdi ved avdeling Bergen

Abdi ved avdeling Bergen

 May Britt, Pacifique og Consuelo ved avdeling Molde

May Britt, Pacifique og Consuelo ved avdeling Molde

 Anja ved avdeling Kristiansand

Anja ved avdeling Kristiansand

 Vibeke og Harald ved avdeling Mongstad

Vibeke og Harald ved avdeling Mongstad