God hygiene hos Nor Tekstil

Som første vaskeriet i landet fikk Nor Tekstil sin avdeling i Drammen for Matter, Mopper og Arbeidstøy karakteren A i henhold til bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy. Dette ble klart etter en revisjon utført av NVK.

I pressemeldingen NVK publiserte 15.11.2016 skriver de blant annet at "vaskeriet har et velfungerende system for risikoanalyse og kontroll av hygienekvalitet (RABC system) og tilfredstiller de mikrobiologiske og tekniske hygienekravene i bransjestandarden."

Hele pressemeldingen fra NVK kan leses her og utmerkelsen kan ses her.

Vi gratulerer vår avdeling i Drammen med utmerkelsen.