Nor Tekstil etablerer partneravtale med UNICEF Norge

Nor Tekstil tar sitt samfunnsansvar på alvor. Gjennom flere år har vi bidratt til å gjøre livet litt enklere for mennesker i Norge og i andre land, blant annet gjennom vår støtte til Kirkens Bymisjon og Build Aid.

Vi fortsetter vårt engasjement ved å inngå en partneravtale med Unicef Norge hvor vi støtter deres vannprosjekter med 2 millioner kroner.