Arbeidsmiljø

- Gjennom å yte vårt beste skal vi spre ren glede

Vår visjon er at vi gjennom å yte vårt beste skal spre ren glede og skape fornøyde kunder. For at våre medarbeidere skal kunne yte sitt beste erkjenner vi at et godt arbeidsmiljø er viktig. Nor Tekstil skal ha ansatte som er stolte av sitt arbeid og som er villige til å utvikle seg innen sitt fagområde. Høyt fokus på kurs og opplæring gir dyktige medarbeidere, fornøyde kunder og godt arbeidsmiljø.

Sykefraværet er en indikator på hvor flinke Nor Tekstil er på områdene rekrutteringspolitikk, opplæring og generelt personalarbeid. Nor Tekstil har derfor fokus på dette feltet, og det er lagt ned store ressurser i kartlegging av årsaker og iverksetting av tiltak. Flere av våre avdelinger har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA).

Vi tror også at god ledelse er viktig for det gode arbeidsmiljøet. Det ble i 2007 startet et lederutviklingsprogram for samtlige ledere i Nor Tekstil. Programmet består av 4 samlinger der hver leder gjennomfører 10 - 12 hele kursdager med profesjonelle foredragsholdere. AFF er faglig ansvarlig for programmet.

Nor Tekstil er den eneste vaskerivirksomheten i Norge med sertifisert styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi har gjennom denne standarden, SN-BS OHSAS 18001:2007, etablert formalsystemer for arbeidsmiljøområdet for å sikre at dette er ivaretatt på en best mulig måte.

I Norge er det i hovedsak bedrifter med høyt arbeidsmiljøfokus som har denne sertifiseringen. Typisk er en rekke offshorevirksomheter sertifisert i henhold til SN-BS OHSAS 18001:2007.

SN-BS OHSAS 18001:2007 er ikke en ISO-standard, men bygget på en britisk standard for styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet (Occupational Health and Safety Assessment). Den er likevel bygget opp på samme måte og derfor kompatibel med NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004.

Innføring av et styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet sikrer:

  • samsvar med myndighetskrav
  • kartlegging av risiko og fare identifikasjon knyttet til arbeidsmiljøet
  • iverksetting av korrigerende og forebyggende tiltak
  • utarbeidelse av beredskapsplaner
  • god intern kommuniksjon og medarbeidermedvirkning
  • fokus på vernearbeidet
Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000