Bærekraftig produksjon

Vi har lenge jobbet konsekvent med å redusere vann- og energiforbruk i Nor Tekstil, i tillegg til redusert utslipp av forbrenningsgasser fra produksjonen. Siden 2008 har vi klart å redusere spesifikt forbruk av vann med nesten 40 prosent, mens energiforbruket er redusert med en tredjedel. I tillegg har overgang fra olje til gass medført enda større reduksjon av CO₂, NOₓ, og ikke minst SO₂ - nærmere 90 prosent! Dette er vi stolt av.

Teknologi

Ny teknologi og nye vaskerianlegg er den viktigste årsaken reduksjon i forbruk og utslipp. De siste årene har vi bygget syv nye, topp moderne vaskerianlegg - fra Kristiansand i sør til Bodø i nord.

Våren 2018 ble et nytt stort hotellvaskerianlegg åpnet i Skedsmo nord for Oslo. Når utstyr og prosesser optimaliseres, er det forventet et vann- og energiforbruk på omlag halvparten av gjennomsnittsforbruket i Nor Tekstil.

Svanemerking

De første vaskeriene i Nor Tekstil ble svanemerket i 2008. I dag er ni vaskeri svanemerket, noe som utgjør om lag halvparten av alle svanemerkede vaskerier i Norge.

Produksjonsvolumet fra våre svanemerkede vaskerier utgjør rundt 80 prosent av totalvolumet i Nor Tekstil. Dette er i tråd med vår målsetting, samtidig som det er satt i gang tiltak for å øke antallet svanemerkede vaskerier i Nor Tekstil.

Logistikk

Effektiv logistikk er viktig for å redusere miljøpåvirkningen. Vi sikrer effektive leveranser, med mest mulig fullastede biler og smarte kjøreruter, ved å bygge et godt samarbeid med våre kunder. En moderne kjøretøypark, gode vedlikeholdsrutiner og ansvarlige sjåfører sikre at miljøbelastningen blir så liten som mulig.

Med støtte fra Enova, ble det høsten 2018 satt i gang et pilotprosjekt med fem store elektriske varebiler for distribusjon av matter i Oslo.

Levetid på tekstiler

Økt levetid på våre tekstiler er viktig. Det reduserer avfallsmengden og gir mer fornøyde kunder. Derfor er god og effektiv prosesskontroll sentralt i vår produksjon, der vi sikrer at tøy ikke ødelegges eller slites unødvendig under vasking og tørking. Vi er også avhengig av et godt kundesamarbeid for å redusere svinn og ødelagte tekstiler.

Fremmedlegemer i tøy, som tusjer og penner, kan i verste fall ødelegge store mengder tøy. For å redusere omfanget av dette, har vi installert nyutviklet utstyr for gjennomlysing av tekstiler i flere av våre vaskerier.

 

Våre nyeste miljørapporter

For å lese mer om forbruk og utslipp, kan du se våre miljørapporter. Trykk på bildet for å lese hele rapporten.

Miljørapport 2018

Miljørapport 2017

Mijørapport 2016