Konsernorganisasjon

Nor Tekstil sin konsernorganisasjon er lokalisert i kystbyen Florø. Her er konsernledelsen samlet i tillegg til andre funksjoner på konsernnivå; HR, regnskap, sentral markedsorganisasjon, IKT og fellestjenester, HMSK m.m.

Konsernledelse

Nor Tekstil sin konsernledelse består av følgende personer:

 • Konsernsjef - Leif Gunnar Belsvik | telefon 915 45 511 | e-post
 • Konsernleder Drift - Otto J. Herrmann | telefon 901 29 074 | e-post
 • Konsernleder HR - Ingrid Stavang | telefon 916 08 942 | e-post
 • Konsernleder IKT / Fellestjenester - Dag Atle Bøe | telefon 918 65 111 | e-post
 • Konsernleder Regnskap - Inger Marie Rognaldsen | telefon 979 52 967 | e-post
 • Konsernleder Marked - Stein Dyrseth | telefon 915 18 481| e-post

Konsernfunksjoner

Andre sentrale konsernfunksjoner er ivaretatt av:

 • Direktør for utvikling - Ove Egil Belsvik | telefon 915 45 510 | e-post
 • Regiondirektør - Tor Lauritzen | telefon 932 23 480 | e-post
 • Markedssjef Norge, HORECA - Ole Martin Frimannslund | telefon 900 43 884 | e-post
 • Markedssjef Norge, Helsemarkedet - Arn-Kjell Bremnes | telefon 949 70 015 | e-post
 • Senior Rådgiver - Ester Belsvik | telefon 915 45 491 | e-post
Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000