Lederutviklingsprogram

- Dyktige medarbeidere krever dyktige ledere

Nor Tekstil investerer ikke bare i miljøvennlig teknologi, men også i våre medarbeidere. I tillegg til tekstilfaglig opplæring, startet vi i 2007 et lederutviklingsprogram for alle ledere i Nor Tekstil.  

Programmet består av 10-12 dagers kursing med profesjonelle foredragsholdere fordelt på 4 samlinger. AFF, som tidligere var en en del av Norges Handelshøyskole i Bergen, er faglig ansvarlig for programmet.

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000