Miljøsatsingen

- Som markedsleder tar vi ansvar for miljøet - både eksternt og internt

Miljø er for oss i Nor Tekstil to ting - naturen og det fysiske miljøet vi omgir oss med, og videre det psykososiale miljøet eller arbeidsmiljøet i både Nor Tekstil og hos våre sarmarbeidspartnere i inn- og utland.

Begge dimensjoner av miljø er fokusområder i Nor Tekstils miljøpolitikk. På disse sidene kan du lese mer om våre holdninger til miljø og hvordan vi jobber med de mellommenneskelige faktorer i alt vi gjør og hva vi gjør for å redusere miljøbelastninger og ivareta naturen.

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000