Er du vår nye KAM for Helsemarked Østlandet?

Nor Tekstil AS er Norges ledende og eneste landsdekkende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1200 ansatte og omsetter for 1,2 milliarder. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Nå søker vi en KAM som skal følge opp våre kunder innen for segmentet HELSE på Østlandet.

Vi ønsker å forbli den foretrukne leverandøren av tekstilservice i landet. Som KAM får du ansvar for oppfølging av kunder innenfor segmentet HELSE (fortrinnsvis sykehus og øvrige helseinstitusjoner), utvikling og sikring av optimal drift av inngåtte avtaler, samt mersalg og nysalg innen for samme område i de tilfeller hvor dette gjøres lokalt. Som KAM vil du i tillegg få ansvar for innsalg av automatiserte løsninger som sikrer optimalisert logistikk av personaltøy hos kundene. Stillingen rapporterer til driftssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisk oppfølging av enkelt kunder, utarbeide plan for oppfølging.

 • Implementere kunde (teknisk og operativt).

 • Koordinere prosedyre mot drift.

 • Forbedringstiltak og utvikling av kunder.

 • Bidra med spisskompetanse på innsalg av automatiserte løsninger også i andre deler av Norge.

 • Være godt synlig for kunden.

 • Controlleroppgaver mot kunde, sikre best mulig lønnsomhet for Nor Tekstil.

 • Samle kunder, gjennomføre brukermøter og fellessamlinger.

 • Inngåelse og reforhandling av kontrakt i de tilfeller hvor dette kreves.

 • Jobbe tett på driftssjef og driftsorganisasjon.

 • Ved behov delta i prosjektarbeid definert av arbeidsgiver.

 • Representere Nor Tekstil utad, foreksempel på messer og andre fora.

 • Kunne delta i kontraktsmøter på overordnet plan.

Vi søker deg som blant annet har følgende personlige egenskaper:

 • Systematisk, målrettet og god på kundeoppfølging.

 • Kommersiell forståelse - resultat og løsningsorientert.

 • Strukturert, høy arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne.

 • Relasjonsskapende og gode egenskaper innen forhandling.

Er dette noe som virker interessant for deg?

Da kan du kan klikke her for lese mer om stillingen på finn.no

Arild Ommedal