Profesjonell tekstilservice

- Lønnsom og miljøvennlig ytelse

Vi skal tilby markedets mest lønnsomme og miljøvennlige bruk av tekstiler i arbeidslivet. Fordi vi samarbeider med de største, ledende og mest krevende kundene i landet må vi stadig utvikle oss. Det gir tilgang til stordriftsfordeler og unik fagkompetanse for alle våre kunder.

Med topp moderne vaskerier over hele landet, engasjerte fagpersoner og utleie av arbeidstøy og annet materiell, kan vi bedre enn noen andre frigjøre ressurser hos kundene våre og bidra positivt til deres resultat.

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000