Sertifiseringer

- Fra tanke til handling

Hver dag vaskes det over 600 tonn tekstiler i Norge. Dette krever naturligvis store mengder vann, energi og kjemikalier. Vi ønsker som markedsleder å begrense forbruket, og har derfor gjort store investeringer i miljøeffektiv teknologi og sertifiseringer for å omsette tankene til handling.

ISO-sertifisering

For å sette standarden for miljøet var vi første vaskerivirksomhet i Norge som ble akkreditert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004. Dette forplikter oss til å jobbe systematisk og kontinuerlig med tiltak som forbedrer miljøet. Vi er også sertifisert i henhold til SN-BS OHSAS 18001:2007og NS-EN ISO 9001:2008. Per i dag er det ingen andre flattøyvaskerier i Norge som har samtlige av nevnte sertifiseringer.

Svanemerket

Nor Tekstil har også 9 vaskerier som er Svanemerket. Det vil si at vaskeriene har et forbruk av energi, vann og kjemikalier som er innenfor de grensene som er satt av Nordisk Miljømerking.