Visjon og verdier

Gjennom å yte vårt beste sprer vi ren glede. Følelsen av renhet er viktig. Rent og helt tøy gir oss fokus på jobb og en følelse av velvære. På samme måte er det med tekstilene vi omgir oss med. Renhet er noe vi setter pris på og som gleder oss.

Hva er ren glede?

… den forfriskende følelsen av å ta på seg rent arbeidstøy. En god start på arbeidsdagen!

… følelsen av å legge seg i mykt og velduftende sengetøy på et hotell.

… sikkerheten en arbeider i Nordsjøen føler når han eller hun utfører vedlikehold på plattformen.

… å se et nyfødt barn ligge og sove på barselavdelingen med sitt første plagg. Det lukter baby - det lukter rent. 

 

Våre kjerneverdier = LYST

Verdiene er stjerner vi navigerer etter i vårt daglige virke og i vår bedriftskultur. De sier noe om Nor Tekstils identitet og måten vi fremstår på ovenfor kollegaer, kunder, leverandører og konkurrenter. LYST-begrepet formidler vi fra første dag til nyansatte, og det har fått en sentral plass i vårt lederopplæringsprogram som alle våre ledere har gjennomført.

Det er viktig for oss at LYST gjenspeiles hos alle våre medarbeidere:

Lyst

Våre medarbeidere skal ha lyst til å jobbe i Nor Tekstil, og det skal være lystbetont å gå på jobb. Våre kunder og leverandører skal også ha lyst til å ha Nor Tekstil som sin samarbeidspartner.

Ytelse

Vi skal som selskap yte vårt beste ovenfor både kunder, leverandører og våre ansatte. Alle våre samarbeidspartnere skal til en hver tid oppleve at vi yter det lille ekstra i alle ledd.

Service og samspill

Nor Tekstil sine kunder skal oppleve den service som forventes av oss som leverandør. Samspillet mellom oss og våre kunder skal gi positive utslag for begge parter. Våre kunder og leverandører skal oppleve oss som en god og utviklende samarbeidspartner.

Tillit

Våre kunder skal ha den tillit til oss som leverandør som gjør at Nor Tekstil alltid vil være en foretrukket samarbeidspartner. Ansatte skal ha tillit og trygghet i en god arbeidsplass. Andre samarbeidspartnere skal oppleve Nor Tekstil som en seriøs aktør, og samarbeid skal bygges på tillit.