BuildAid

Samfunnsansvar i andre deler av verden.

Som ledende selskap i en bransje med betydelig forbruk av energi, vann, kjemikalier og råvarer, kan vi gjøre en forskjell i samfunnet. Vi arbeider kontinuerlig med investeringer i ny teknologi som kan redusere forbruket. Vi ønsker også å gjøre en forskjell andre steder i verden, og har derfor engasjert oss i BuildAid, en uavhengig ideell organisasjon som står for byggearbeider i utviklingsland. Gjennom støtte til organisasjonen er vi nå med på å bidra til bygging av skoler i Haiti.

BuildAid ønsker ikke å drifte egne institusjoner, men bidrar til å bygge opp boliger, skoler, fiskebåter eller annet for så å la trengende privatpersoner eller samarbeidende organisasjoner ta over driften.

BuildAid ble etablert høsten 2010 som en organisatorisk ramme rundt den aktiviteten byggmester Ole Stenbakk på egen hånd og for egne og innsamlede midler hadde drevet i ti år, og for å videreutvikle denne aktiviteten. 

Her kan du lese organisasjonens siste reisebrev: