Fakturainformasjon for leverandører og samarbeidspartnere

Send oss gjerne EHF-faktura. Ønsker du å sende PDF, ber vi deg samle all informasjon per faktura i ett dokument (med èn faktura per dokument). Alle fakturaer må inneholde referanse/kontaktperson. Husk at referanse er avdelingsnummer, ikke avdelingsnavn.

NB! Vi ber om at betalingsbetingelser settes til min. 30 dager fra fakturadato.

Oversikt over avdelingsnummer:

Send faktura til:
faktura@nortekstil.no

Organisasjonsnummer:
988.02.3868

Øvrige henvendelser (for leverandører og samarbeidspartnere):
konsern@nortekstil.no