Etisk handel

- Vi tenker etikk før vi handler

Nor Tekstil har som målsetting å stille krav til at våre tekstilleverandører leverer varer som er produsert i henhold til SA 8000-standard (Social Accountability 8000) eller tilsvarende. Det er en klar målsetning at våre leverandører skal arbeide for å oppfylle våre retningslinjer for etisk handel.

Dette er en standard for etikk og samfunnsansvar, og er utviklet på grunnlag av sentrale FN- og ILO-konvensjoner. SA 8000 er modellert etter de etablerte kvalitets- og miljøstyringsstandardene NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Kjernen i SA 8000-standarden er at alle arbeidsplasser skal styres på en måte slik at grunnleggende menneskerettigheter er opprettholdt og at ledelsen er forberedt på å akseptere ansvar for dette.

Initiativ for Etisk Handel

  Nor Tekstil er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH), og benytter organisasjonen som en aktiv samarbeidspartner. IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Organisasjonens formål er å fremme handel som sikrer opprettholdelse av menneske- og arbeidsrettigheter, utvikling og miljø. 

  FNs Global Compact

  Nor Tekstil AS er en viktig samfunnsaktør og skal vise sitt samfunnsansvar ved å slutte seg til prinsippene som gjelder for FNs Global Compact. Vaskerikonsernet er bevisst eget ansvar for å bidra til samfunnet de stedene vi er representert. Som eksempel på vårt engasjement kan det nevnes at vi gjennom langsiktige avtaler er økonomisk bidragsyter til barneidrett, gjennomføring av julefeiring for vanskeligstilte og viktige lokale kulturarrangement. 

  Bevisst vårt samfunnsansvar

  Nor Tekstil er, gjennom sine leveranser av varer og tjenester til viktige samfunnsområder som helsevesen, næringsmiddelindustri, oljeindustri, forsvar mm, selv en viktig samfunnsaktør. Vi er pålagt et stort samfunnsansvar med tanke på leveringsdyktighet, -sikkerhet og -kvalitet, spesielt hva gjelder hygiene. Et viktig verktøy for å tilfredstille denne type kvalitetskrav er vårt styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.  

  Kontakt oss i dag!
  — Tlf: 415 67 000