I Oslo kjører vi elektriske biler

El-bil-Oslo-WEB.jpg

Vi har 5 store eletriske varebiler på veiene i Oslo.

Med støtte fra Enova, ble det høsten 2018 satt i gang et pilotprosjekt med fem store elektriske varebiler for distribusjon av matter i Oslo.

Gasta Design