Organisasjon

Vår organisasjon er lokalisert i Florø. Her er ledelsen samlet, i tillegg til andre funksjoner som HR, regnskap, sentral markedsorganisasjon, HMSK, IKT og fellestjenester.

Konsernledelse

 • Konsernsjef - Leif Gunnar Belsvik | telefon 915 45 511 | e-post

 • Konsernleder Drift - Otto J. Herrmann | telefon 901 29 074 | e-post

 • Konsernleder HR - Ingrid Stavang | telefon 916 08 942 | e-post

 • Konsernleder IKT - Bjørge Aguirre | telefon 975 37 623 | e-post

 • Konsernleder Regnskap - Inger Marie Rognaldsen | telefon 979 52 967 | e-post

 • Konsernleder Marked - Stein Dyrseth | telefon 915 18 481| e-post

Viktige konsernfunksjoner

 • Direktør for utvikling - Ove Egil Belsvik | telefon 915 45 510 | e-post

 • Regiondirektør - Tor Lauritzen | telefon 932 23 480 | e-post

 • Senior Rådgiver - Ester Belsvik | telefon 915 45 491 | e-post

 • Markedssjef Norge, HORECA - Ole Martin Frimannslund | telefon 900 43 884 | e-post

 • Markedssjef Norge, Helsemarkedet - Arn-Kjell Bremnes | telefon 949 70 015 | e-post

 • Nasjonal Salgssjef Arbeidstøy – John Alfred Hjortland | telefon 415 35 670 | e-post

 • Nasjonal Salgssjef Matter og Mopper – Thomas Egelund | telefon 920 77 322 | e-post

 • Nasjonal Kundeservicesjef – Arild Ommedal | telefon 906 11 746 | e-post

 • Koordinator prosjekt og HMSK – Thomas Karlsen | telefon 982 05 026 | e-post