Våre verdier

- LYST oppsummerer våre kjerneverdier

Verdiene er ikke bare ord som henger på veggen, men stjerner vi navigerer etter i vårt daglige virke og som gjennomsyrer vår bedriftskultur. De sier på mange måter noe om Nor Tekstils identitet og måten vi fremstår på ovenfor kollegaer, kunder, leverandører og konkurrenter.

LYST-begrepet formidler vi fra første dag til nyansatte, og det har fått en sentral plass i vårt lederopplæringsprogram som alle våre ledere har gjennomført. Det er viktig for oss at verdiene gjenspeiles i alle som jobber hos oss.

Lyst

Våre medarbeidere skal ha lyst til å jobbe i Nor Tekstil, og det skal være lystbetont å gå på jobb. Våre kunder og leverandører skal også ha lyst til å ha Nor Tekstil som sin samarbeidspartner.

Ydmykhet og ytelse

Vi skal som selskap være ydmyke ovenfor den innsatsen våre ansatte gjør. Vi skal behandle våre kunder og leverandører med ydmykhet og respekt. Våre kunder skal oppleve at vi yter vårt beste i alle ledd.

Service og samspill

Nor Tekstil sine kunder skal oppleve den service som forventes av oss som leverandør. Samspillet mellom oss og våre kunder skal gi positive utslag for begge parter. Våre kunder og leverandører skal oppleve oss som en god og utviklende samarbeidspartner.

Tillit

Våre kunder skal ha den tillit til oss som leverandør som gjør at Nor Tekstil alltid vil være en foretrukket samarbeidspartner. Ansatte skal ha tillit og trygghet i en god arbeidsplass. Andre samarbeidspartnere skal oppleve Nor Tekstil som en seriøs aktør, og samarbeid skal bygges på tillit.


Bedriftskultur

Nor Tekstil har en åpen bedriftskultur hvor det er lett å fremme synspunkter og kritikk. Eventuelle samarbeidsproblemer eller konflikter skal søkes løst på den enkelte lokalitet. Tillitsvalgte og verneombud kan være gode støttespillere i slike situasjoner. Dersom saken ikke løses tilfredsstillende lokalt, kan man bringe saken videre i konsernet for eksempel til konsernleder HR, for bistand.
For mer alvorlige forhold er det utarbeidet en egen rutine for å sikre en trygg kommunikasjon og forsvarlig håndtering av saken. Dette omtales ofte som varsling og er hjemlet i arbeidsmiljøloven.
Nor Tekstil sin rutine knyttet til dette kan du lese her.

 

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000