Kompetanseløft for våre medarbeidere

Utdanning av fagarbeidere i Nor Tekstil

Vaskeribransjen er hele tiden i endring og utvikling. Nor Tekstil får stadig nye og mer avanserte produksjonsprosesser, hvor de nyeste anleggene er høyteknologiske prosessanlegg. Omgivelsene etterspør satsing på miljø og samfunnsansvar, samtidig som kundene stiller stadig nye krav til kvalitet. For å kunne gjennomføre produksjon med høy kvalitet og effektivitet, er det avgjørende å ha medarbeidere med god kunnskap og som har utdypende forståelse for hele prosessen.

I 2012 ble Nor Tekstil-skolen etablert som et kompetanseløft for våre medarbeidere. Tidligere pensum var utdatert og det fantes ikke et etablert undervisningsløp for fagarbeidere i vaskeribransjen. I fjor fikk 24 glade medarbeidere fagbrev og vi gratulerer så mye.

Vi har som mål at 10% av våre ansatte i produksjonen skal være fagarbeidere. De siste årene har Nor Tekstil brukt flere millioner på kompetanseheving.
Siden 2012 har vi internt utdannet ca. 60 medarbeidere. Med dette er vi bransjeledende innenfor fagopplæring.

For å bli en offentlig godkjent fagarbeider, må medarbeideren har minst 5 års relevant erfaring fra vaskeri. Den ansatte må også gjennom en praktisk og teoretisk eksamen. Opplæringen blir gjort gjennom bedriftsintern teoriopplæring, samlinger og videoundervisning. Fagbrevet er en god mulighet for våre medarbeidere til å formalisere sin kompetanse innen vaskeprosesser, kjemi, bransjestandarder og mikrobiologi.

Fra venstre: Mongstad: Noemi, Bianca og Jannette. Florø: Kamal, Reidun og Trine. Kristiansand: Janan. Bergen: Arunas, Belinda og Svein. Skien: Akar, Sehmus og Alp,
Molde: Inger Hilde. Rogaland: Sveinung og Sladjana. Drammen: Abdi, Sukhjit, Issa og Salin. Bodø: D`joanna, Frank og Srinakhon.


Nor Tekstil trenger lærlinger

Vi ønsker stadig nye lærlinger i vaskerifaget, men også i andre fag. Kan dette være interessant for deg? Ta kontakt her

Som lærling i Nor Tekstil vil du lære at vaskerifaget er prosessindustri, med stor grad av automatiserte prosesser. Du vil få inngående kjennskap til hele produksjonsprosessen og du vil få mange spennende utfordringer. 

Lærlingløpet innen vaskeri er et såkalt særløp, med Vg1 TIP og deretter 3 år som lærling i bedrift. Se mer om lærlingløpet her

For den rette kandidaten kan lærlingperioden lede frem til fast stilling hos Nor Tekstil etter fullført fagutdanning. 


Eli-Karin.jpg

Eli-Karin er en av våre medarbeidere som har gjennomført fagprøven.

«Jeg ønsket å ta fagbrev for å lære enda mer om faget mitt, og for å utfordre og utvikle meg selv. Siden jeg startet å arbeide i vaskeri for over 20 år siden har jeg sett en enorm utvikling i maskiner og innen tekstiler. Det gir økt arbeidsglede og motivasjon å få en større forståelse for maskinparken og sammenhenger i produksjon og logistikk. Å ta fagbrev for meg betyr at jeg får dokumentert min kompetanse etter mange års arbeid i vaskerifaget, og jeg får synliggjort mine kunnskaper».

Kristian Løseth