Nærværsarbeid - en viktig suksessfaktor!

I Nor Tekstil er nærvær blant våre ansatte et viktig satsingsområde. Nærvær sier ofte noe om arbeidsmiljø, trivsel og tilhørighet. En avdeling som har lykkes godt med dette er vår avdeling i Florø. De kan nok en gang vise til fantastiske resultater med over 30 langtidsfriske medarbeidere og null langtidsfravær hittil i år. Til tross for et svært lavt sykefravær klarer de på imponerende vis å forbedre dette ytterligere målt mot året før.

Høyt fokus på nærvær på arbeidsplassen

Et høyt fokus på nærvær på arbeidsplassen er viktig av mange årsaker. Nærvær er en viktig bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø, og det bidrar til trivsel og tilhørighet. Dette er med på å sikre at man holder kompetansen tilstede i bedriften, og er med på å redusere overtidsbehov. I tillegg reduseres unødig administrasjon rundt det å skaffe vikarer, og det er med på å øke produktivitet og effektivitet. Alt dette er positive faktorer for avdelingens økonomiske resultat, som igjen kan være med på å trygge arbeidsplasser for de ansatte.

Vaskeribransjen har tradisjonelt et fravær på nivå med det øvrige gjennomsnittet i Norge. I Nor Tekstil mener vi at det er mulig å oppnå enda bedre resultater. Vårt langsiktige mål er å stabilisere sykefraværet ned mot nivået i Norsk Industri, som er på rundt 4,5 %. Med bakgrunn i dette har vi stor oppmerksomhet rundt nærvær og dette er et prioritert område for oss. Et viktig ledd i denne satsingen er at vi nylig har forsterket vår HR-avdeling som skal jobbe tettere opp mot det å styrke arbeidet vårt rundt nærvær.

IMG-2009.JPG

Fra lavt til lavere i Florø

Mange av våre avdelinger ser ut til å klare å nå årets målsetting om maks 6,3 % samlet sykefravær. I tillegg viser mange avdelinger at det er fult mulig å øke nærværet ytterligere.

Avdelingen vår i Florø har over 30 langtidsfriske medarbeidere og har i flere år levert svært gode resultater på sykefravær. De er en av avdelingene som har nådd målsettingen for selskapet med god margin.

At avdelingen nok en gang ser ut til å forbedre tidligere års resultater, ved en ytterligere nedgang i sykefraværet, er rett og slett veldig imponerende!

Ved utgangen av juli var samlet sykefravær i Florø på 0,9 %! Og avdelingen har ikke hatt noen langtidssykemeldinger (sykemelding over 16 dager) hittil i år.

IMG-2023.JPG

Godt organisert

En av Nor Tekstil sine mest erfarne medarbeidere er Reidun Høyvik som jobber på vaskeriet vårt i Florø. Reidun er nærmest oppvokst i vaskeriet og har gått i gangene siden hun var 7 år, fra tiden da også moren hennes jobbet der. I 1994 ble Reidun fast ansatt etter mange år som sommervikar. Hun har kompetanse på alle områder i vaskeriet, og har i tillegg fagbrev i vaskerifaget. Reidun fungerer også som verneombud ved vår avdeling i Florø. Dette er en rolle hun trives svært godt i.
Som verneombud har hun mye godt å si om driften.

«Arbeidsmiljøet og trivselen er veldig bra blant de ansatte. Dersom det er noe galt er det enkelt å ta det opp med driftssjef. Dersom en ansatt for eksempel har en dårlig skulder prøver vi å tilrettelegge arbeidsoppgavene deretter.»

Hun nevner også at humoren går godt i gangene og gir mye av æren til driften av vaskeriet som er svært godt organisert.

1234.jpg

“Som Driftssjef er det viktig å se de ansatte og være flink til å lytte. I tillegg må man legge til rette for at jobben kan bli gjort på en god måte. Dette er med på å gjøre hverdagen enklere og at arbeidsmiljøet blir bra. Trivsel er en nøkkel rundt nærværsarbeid og det gjenspeiler seg i resultatet vårt”.

- Fred Helge Kvammen, Driftsjef Florø


Best i Vadsø

Det skal noe til å slå Florø sine resultater, men avdelingen i Vadsø er best i klassen hittil i år, med et samlet fravær på 0,3 %!

Vadsø er en relativt liten avdeling i Nor Tekstil med 3 ansatte og de er et av de nye tilskuddene til Nor Tekstil-familien.

Kristian Løseth