Nor Tekstil Trondheim - Et inkluderende arbeidsmiljø

I SITT RETTE ELEMENT: Kyaw Lin Lawning (50) er døv, men det har aldri stoppet han i å gjøre jobben sin for Nor Tekstil avdeling Trondheim. Kommunikasjonsproblemer eksisterer ikke og Kyaw Lin går frem som et forbilde for de andre ansatte.

I SITT RETTE ELEMENT: Kyaw Lin Lawning (50) er døv, men det har aldri stoppet han i å gjøre jobben sin for Nor Tekstil avdeling Trondheim. Kommunikasjonsproblemer eksisterer ikke og Kyaw Lin går frem som et forbilde for de andre ansatte.

Samfunnsansvar er ikke noe man får, men noe man tar. For Nor Tekstil er mennesket vår viktigste ressurs og et inkluderende arbeidsmiljø er svært viktig for at vi skal lykkes. Dette blir tydelig reflektert gjennom vår helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk. Vi er veldig opptatt av å gi alle en mulighet, også de som kanskje ikke har de enkleste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Kyaw Lin er helt døv, men dette har aldri vert et problem for verken han eller Nor Tekstil. I dag går han frem som et forbilde for sine kolleger.


To vaskerier blir til ett

Helt frem til 2015 leverte vi tøy i Trondheimsområdet fra to lokasjoner. Vi hadde et vaskeri i Levanger som distribuerte til Nord-Trøndelag og et i Midtre Gauldal som leverte til Sør-Trøndelag. I 2015 bygget vi et helt nytt, topp moderne, vaskeri på Tiller som erstattet disse to. I dag har avdelingen et omspennende logistikknettverk som strekker seg på langs av landet, helt fra Rørvik til Otta.

Avdelingen leverer blant annet til store hoteller, restauranter og helseinstitusjoner, i tillegg til mindre kunder. Det blir blant annet levert til helseinstitusjoner som St. Olavs Hospital, Trondheim kommune og sykehuset Namsos/Levanger. Det blir også levert tøy til store hoteller som Britannia, Rezidor, Scandic, Choice og Nores. Samtidig ønsker de å være en god og trygg samarbeidspartner for de litt mindre kundene rundt om.

Nor Tekstil avdeling Trondheim ligger på Tiller, rett ved Trondheim.

Nor Tekstil avdeling Trondheim ligger på Tiller, rett ved Trondheim.

Et inkluderende arbeidsmiljø

For å sikre kvalitet og forutsigbarhet på et vaskeri som leverer til et så omfattende geografisk område, er gode rutiner helt avgjørende. Inger Marit Stenbro er Driftsleder i Trondheim og har vert i vaskeribransjen siden 2002. Hun nevner et par fokusområder som har vert avgjørende for suksessen til avdelingen.

- Fokusområdene til avdelingen er spesielt rettet mot hvordan mennesker jobber sammen og hvordan trivsel skapes på arbeidsplassen. Fokuset er at den enkelte ansatte skal involveres og ansvarliggjøres rundt sin egen arbeidshverdag. Hun nevner også at det er nullvisjon på skadefravær.

Avdelingen har glade og fornøyde ansatte.

Avdelingen har glade og fornøyde ansatte.

- En viktig ressurs

Kyaw Lin Lawning (50) har jobbet på vaskeriet i Trondheim siden 2016 og har blitt en svært viktig ressurs for vår avdeling i Trondheim. Den Burma-fødte mannen jobber på uren side i vaskeriet som håndterer mottak og sortering av skittent tøy. Kyaw Lin sier han trives svært godt hos Nor Tekstil og føler seg bra når han er på jobb. Han legger heller ikke skjul på at det er viktig for han å jobbe og tjene penger slik at han kan ha det fint på fritiden også. Når Kyaw Lin ikke er på jobb liker han å være med venner og gå til byen.

Kyaw Lin er døv og har ingen hørsel. Dette har aldri vert noe problem for verken han eller Nor Tekstil. Han kommuniserer med sine kolleger ved å skrive beskjeder på lapper, som blir sendt frem og tilbake. I tillegg til å sende beskjeder skriftlig klarer Kyaw Lin å lese hva som blir sagt, ut i fra hvordan munnen beveger seg. I Nor Tekstil er vi stolte av å ha en ressurs som Kyaw Lin, og han er et viktig forbilde for hele organisasjonen. Dette er en mann som alltid gir 110% og alltid stiller på jobb.

Kyaw Lin er et godt forbilde for sine kolleger. Han har stor arbeidskapasitet og er aldri syk. En flott ambassadør for Nor Tekstil.
— Inger Marit Stenbro, driftsleder avd. Trondheim
Kristian Løseth