SleepAngel - Et revolusjonerende produkt

SleepAngel er en revolusjonerende og innovativ pute som har redefinert hygienen på helseinstitusjoner. I motsetning til den tradisjonelle puten har SleepAngel-puten en membran som kun slipper inn luftmolekyler. Dette gir redusert smitterisiko for brukeren, og den prisvinnende teknologien viser til klinisk dokumenterte fordeler. Nor Tekstil er den eneste norske leverandøren av produktet og har leveringsklare puter på lager.

Innovasjon og nytenking

SleepAngel-puten har en innovativ membran som kun slipper inn luftmolekyler. Dette gjør at den holder virus, bakterier, støv og midd ute. I motsetning til tradisjonelle puter som må vaskes, kan puten enkelt gjøres ren ved å stryke en klut med desinfiserende middel over overdelen. Egenskapene til puten ivaretar pasientens helse, i tillegg til at den forbedrer og bevarer komforten til pasientene. Disse egenskapene gjør at vi opplever en økt etterspørsel etter dette produktet i helsemarkedet. I tillegg er puten flammehemmet som gjør den egnet både for offshorekunder og psykiatriske klinikker hvor dette kreves. Den er også godt egnet for hoteller.

Nor Tekstil er den eneste leverandøren av SleepAngel i Norge og det er et bærekraftig produkt som gir både tid- og kostnadsbesparelser for våre kunder. Puten gir mindre miljøbelastning på grunn av lang holdbarhet, da den ikke skal vaskes og trenger ikke transport til og fra vaskeriet.

Redusert smittefare

Anne Kristine Mittet (Nor Tekstil) og Tor-Erling Bøhleringen (Sølvberg Tekstil)

Anne Kristine Mittet (Nor Tekstil) og Tor-Erling Bøhleringen (Sølvberg Tekstil)

Bakgrunnen for at SleepAngel utviklet en hygienepute var å redusere smittefaren på sykehus og helseinstitusjoner. For å være sikker på å unngå smitte bør en tradisjonell pute optimalt sett vaskes mellom hver eneste pasient. Hyppig vask vil vanligvis resultere i redusert levetid på puten som vaskes.

Anne Kristine Mittet i Nor Tekstil har lang erfaring fra vaskeribransjen, og opplever at levetiden på en SleepAngel-pute er betydelig lenger enn ordinære puter. Dette er på grunn av at erfaringer viser at en ordinær pute vanligvis tåler mellom 5 og 10 vask. Det kan bety at det blir mange suppleringer av nye puter i løpet av et år. Erfaring fra våre kunder er at levetid på SleepAngel-puten varer mellom 3 og 5 år ved normal slitasje.

Med bakgrunn i dette forventer vi at SleepAngel skal kunne gi både reduserte kostnader og ikke minst redusert smittefare for våre kunder.SleepAngel-puten

SleepAngel-puten

SleepAngel - Et bærekraftig alternativ som gir komfort

I tillegg til redusert smitterisiko og reduserte kostnader gir også puten en mindre miljøbelastning på grunn av lang holdbarhet. Puten skal ikke vaskes men desinfiseres på sengeposten eller sengesentralen. Den skal derfor ikke transporteres til vaskeri slik som andre tekstiler skal, og gi den miljøbelastningen en slik prosess medfører.

En ekstra bonus er også putens gode komfort. Erfaringer fra sykehus og brukere er at den gir økt komfort. Sykehusene opplever at pasientene faktisk ligger roligere på puten.

Dette har også resultert i noen litt mer uvanlige henvendelser til Nor Tekstil sitt kundesenter.

Nylig ringte det en smått begeistret pasient som nettopp hadde hatt sitt livs søvn. Hun mente dette skyldtes den fantastiske puten på sykehuset, og hadde klart å spore opp at dette var en SleepAngel-pute som Nor Tekstil formidlet. Hun lurte derfor på om hun kunne få kjøpe en til privat bruk.
— Tommy Husa, Kundeservicekonsulent på Nor Tekstil sitt Kundesenter
Kristian Løseth