Tekstilvask Innlandet fusjonert inn i Nor Tekstil

Tekstilvask Innlandet på Biri er et tidligere offentlig eid vaskeri. Februar 2018 ble de kjøpt av Nor Tekstil og i september 2019 ble endelig fusjon formelt gjennomført. De vil nå hete Nor Tekstil avdeling Biri og er siste tilskudd til Nor Tekstil-familien.

Tekstilvask innlandet har en innholdsrik historie. Det nye Nor Tekstil vaskeriet var opprinnelig et kjøpesenter, som i senere tid ble ombygget til et vaskeri.

Tekstilvask innlandet har en innholdsrik historie. Det nye Nor Tekstil vaskeriet var opprinnelig et kjøpesenter, som i senere tid ble ombygget til et vaskeri.

Om Tekstilvask Innlandet

I 2010 gikk Hedmark vaskeri AS og Oppland vaskeri AS sammen og etablerte Tekstilvask Innlandet AS. Dette var to tradisjonsrike vaskeri som ble etablert på 50- og 70-tallet. Fra å ha vært rene fylkeskommunale vaskerier fra starten, der kommuners institusjoner måtte søke om å få tilgang til å vaske sitt tøy, gikk begge de gamle vaskeriene fra en ren offentlig institusjon til å bli selvstendige AS.

Når de ble selvstendige, innebar dette blant annet at det etterhvert ble vanlig at eierkommunene la sine tjenestebehov ut på anbud, og at vaskeriet måtte vinne anbudskonkurransene på lik linje med andre konkurrenter. Den største forskjellen var at vaskerienes eiere var offentlige aktører.

Vaskeriet, som er lokalisert på et tidligere kjøpesenter, vasker hovedsakelig tøy for hotell- og helsekunder. De er omtrent 40 ansatte på vaskeriet. På en vanlig dag vasker de rundt 12 tonn tøy, og har på sitt meste vasket opp mot 20 tonn på en dag.

Hvordan foregår en fusjon mellom to vaskerier?

Inger Marie Rognaldsen som er konsernleder Økonomi har vært tett på prosessen rundt selve fusjonen. Dette er en prosess hun kjenner svært godt etter mange år i Nor Tekstil med flere fusjoner og oppkjøp.

Det er mange detaljer å forholde seg til i en slik prosess, så en god fremdriftsplan med tidsfrister og god informasjonsflyt er veldig viktig ifølge Inger Marie.

Alt fra pensjons- og tariffavtaler, integrasjoner mellom nye datasystemer og produksjonslinjer, regnskapsdata og rapportering til offentlige myndigheter til mindre ting som aktive dieselkort, riktige telefonnummer og nye logoer skal ivaretas.

I tillegg skal både kunder, leverandører og ansatte informeres og læres opp på en god måte.

Det er viktig for oss at alle involverte får en god opplevelse når de blir en del av Nor Tekstil, avslutter Inger Marie som selv opplever det å være ansvarlig for fusjonsprosessen som en spennende arbeidsoppgave.

Tove Rangmel.jpg

Driftsjef Tove Rangmel

Tove Rangmel som opprinnelig er utdannet bioteknolog er Driftssjef på Nor Tekstil avdeling Biri. Hun har vært ansatt siden 2017 hvor hun begynte som HMSK-ansvarlig i Tekstilvask Innlandet. Hun gikk etter hvert inn en i rolle som Administrativ leder, og våren 2019 overtok hun som Driftssjef.

Tove har jobbet med kvalitet i næringsmiddel- og legemiddelindustri siden 2001, så kjemi og kvalitet er noe hun har høy kompetanse på. Dette er også et svært viktig område i vår bransje for å ivareta miljø og ikke minst for å sikre at kvaliteten på tøy er god.

Det å komme inn i Nor Tekstil har vært en overgang fra det kjente til det ukjente. Det har vært veldig positivt å komme under paraplyen til en aktør som har lang vaskerierfaring, mye kompetanse og støttefunksjoner som kan bidra ved behov. Vi merker nok at tempoet er noe høyere i det private næringsliv enn i det offentlige. Samtidig er avstanden mellom beslutning og action kortere, noe som er veldig positivt. I tillegg har vi fått tilgang til en større kundegruppe ved å gå fra det offentlige og over til privat eie, og det bidrar til bedre muligheter for inntjening og vekst. Dette vil igjen bidra til å sikre våre arbeidsplasser”
- avslutter Driftssjef Tove Rangmel som ser lyst på fremtiden som en del av Nor Tekstil-familien

Kristian Løseth