Vi lanserer Renholdsportal

En viktig del av kundemassen til Nor Tekstil er renholds- og facilitykunder. Dette er kunder som ofte har svært mange leveringspunkter, og som har behov for å være i hyppig kontakt med oss. For å gjøre det enklere å være kunde i Nor Tekstil lanserer vi derfor en egen Renholdsportal på nortekstil.no


Renholdsportalen

Renholdsportalen er en digital løsning for de mest vanlige henvendelsene vi mottar fra våre renholds- og facilitykunder. Her kan man raskt og enkelt melde inn nye lokasjoner, avslutte lokasjoner, endre beholdning eller sette midlertidig stopp dersom noen av kundene har stengt.

Alt er integrert direkte mot våre systemer for å sikre en raskere og mer effektiv behandling av de mest vanlige henvendelsene vi mottar.

I tillegg vil kundene få en forutsigbar kontaktkanal å henvende seg i uavhengig av hvilken avdeling i Nor Tekstil de tilhører. Dette vil sikre en standardisert og mer effektiv behandling av de henvendelsene som kundene våre sender oss.

Dersom du ønsker å se nærmere på renholdsportalen kan du klikke her eller gå inn på nortekstil.no/minside og logge deg inn der.

Økt tilgjengelighet

Lanseringen av Renholdsportalen er et resultat av vårt fokus på økt tilgjengelighet for alle våre kunder.

- Som mange andre bransjer ser også vi en økt etterspørsel etter digitale og selvbetjente løsninger. Derfor er det viktig for oss å være langt fremme på dette området, sier vår Nasjonale Kundeservicesjef Arild Ommedal.

Vi har som mål at våre kunder skal oppleve det som enkelt å komme i kontakt med oss til enhver tid. Derfor er Renholdsportalen en av flere satsinger vi har gjort det siste året for å sikre økt tilgjengelighet. I tillegg har vi lansert MinSide både på web og egen mobilapp, eget kundesenter og fornyet nettsiden vår med egen en chatløsning.

- Enkel og effektiv tilgjengelighet er et arbeid vi jobber kontinuerlig med, og våre kunder har mye spennende i vente fremover, avslutter Kundeservicesjef Ommedal.

Arild Ommedal