Ny Konsernleder IKT

Denne uken satt vi oss ned og tok en prat med vår nye konsernleder for IKT, Bjørge Aguirre. Florømannen med den karakteristiske barten har lang erfaring innenfor IT og har siden 90-tallet jobbet innenfor en rekke bedrifter og ulike datasystemer. Jobbovergangen ble gjennomført i januar og Bjørge har nå lettet på sløret. Vi pratet om hans tidligere arbeidserfaringer, ulike datasystemer og framtidsutsikter på IT-fronten. 

Kan du fortelle litt om dine tidligere arbeidserfaringer?

- Ja, det var egentlig litt tilfeldig at eg begynte innafor Data og IT. Eg har bakgrunn som ingeniør innenfor Elektronikk m/Automasjon. Når eg var ferdig med utdannelsen var det nedgangstider i Nordsjøen og det var vanskelig for nyutdannede å komme ut.

På grunn av harde tider i Oljebransjen bestemte Bjørge seg for å satse på en karriere innenfor IT, noe han alltid har interessert seg for. Han startet hos Sigurd Solberg i Florø med ansvar for data og kopi. Han flyttet så til Bergen for å jobbe i Datavarehuset som datateknikker. Selskapet som senere skulle bli kjøpt opp av Telehuset og bli en av de store datavarehus-kjedene i Norge. 

Bjørge.jpg

- I 2000 flyttet eg tilbake til Florø for å jobbe som Local IT-Manager Norway hos Ewos. Eg blei værende i konsernet i 18,5 år og har gjennom denne perioden hatt flere roller, mest innenfor drift av datasystemer. Eg har blant anna hatt ansvar for Service & Support, Globalt datasenter, og til slutt ansvar for Workplace Computing i hele EMEA for Cargill.

I løpet av Bjørge sin tid i Ewos har selskapet blitt kjøpt opp tre ganger, først av Cermaq, så av Altor & Bain  og til slutt av Cargill. Cermaq, som på et tidspunkt var verdens nest største Aqua-konsern, ble etter hvert splittet opp og solgt til et Amerikansk og et Japansk selskap. Gjennom denne perioden har han vert med på gjøre store IT-endringer og han har blitt godt vant til å jobbe for en stor, global aktør. 

Ser du sammenhenger mellom Ewos og Nor Tekstil på IT?

- Det er mange likheter, men samtidig mange ulikheter. Nor Tekstil har sine spesielle programmer, men mange er nok brukt mer enn de er tenkt til. Ytelsesmessig er nok ikke dette helt optimalt og vi ønsker at det skal bli flere automatiserte prosesser.

Bjørge ønsker å bruke den første perioden i Nor Tekstil til å lære å kjenne organisasjonen og bli bedre kjent med programvarene som allerede blir brukt. På Nor Tekstil sine 24 vaskerier er det ulike arbeidsmetodikker og dette ønsker han å få standardisert. Den første måneden i Nor Tekstil har Bjørge vert innom avdelingene Stavanger, Drammen, Oslo og Florø. Dette gjør han for å få et innblikk i hvordan IT-verktøyene blir brukt på de ulike avdelingene.

Hva skal du bruke tiden fremover til? 

- Først og fremst ønsker eg å besøke så mange avdelinger som mulig. Eg vil bruke god tid til å lære om korleis IT-verktøyene blir brukt i kjernevirksomheten vår, for å kunne forbedre dei.

Med Bjørge på laget er vi sikker på at det vil komme flere forbedringer i fremtiden. Det er mange spennende og nye IT løsninger i vente. Vi jobber stadig for å forbedre løsningene våre og vil gjøre kundene så selvbetjente som overhodet mulig. På spørsmålet om vi har noe spennende i vent i nærmeste fremtid, svarer han «vi får vente å se» i en kryptisk toneleie, med et smil rundt munnen. 

Du kan lese mer om andre sentrale roller i vår organisasjon her.

Kristian Løseth