Miljørapport 2018: Best i bransjen på bærekraft og miljø

For Nor Tekstil er miljø, bærekraft og samfunnsansvar et viktig fokusområde og vi arbeider systematisk for et renere fotavtrykk. Dette fremkommer blant annet gjennom våre årlige miljørapporter, og nå er Miljørapport 2018 klar.

Vi er, og ønsker å være, den ledende aktøren i bransjen på dette området og har siden 2008 forpliktet oss til å rapportere våre miljøresultater. I Miljørapporten finnes blant annet våre miljømål, miljøregnskapet for vann og energiforbruk, og beregnet utslipp av forbrenningsgasser fra våre produksjonsanlegg.

Hensikt med Miljørapporten

Vårt mål er at Nor Tekstil skal være best i bransjen når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Derfor er hensikten med miljørapporten at vi skal kunne dele denne informasjonen åpent på en transparent og lett tilgjengelig måte. Vi har klart definerte miljømål og ønsker å forplikte oss ved å synliggjøre våre mål gjennom denne rapporten.

Når man starter et systematisk miljøarbeid som vi gjorde i 2008 så vil man som oftest oppleve den største effekten de første årene. Det er gjerne da de største grepene gjøres.

Derfor er vi stolte av å vise til at siden forrige rapport i 2017 har vi forbedret oss markant på flere områder. Dette skyldes blant annet at vi har etablert et høyteknologisk vaskeri med den nyeste teknologien på markedet, hvor det er lagt vekt på gjenbruk av vann og energi. Nor Tekstil som konsern er best i bransjen på dette området, og vi mener selv at vårt nye vaskeri i Oslo er best i verden på teknologi og bærekraft. Dette har skapt interesse fra hele verden, noe du kan lese mer om her: Verden kommer til Nor Tekstil

Miljørapport 2018

Per i dag har Nor Tekstil 9 svanemerkede vaskerier. Dette tilsvarer om lag halvparten av det totale antallet svanemerkede vaskerier i Norge ved årsskiftet. I tillegg forventer vi ytterligere svanemerkede vaskerier i løpet av kort tid.

Vi er svært fornøyde med måloppnåelsen for miljømålene våre for 2018. Målt mot 2017 har vi blant annet redusert vannforbruk fra 8,26 til 7,48 liter pr kg tøy.

I tillegg har vi redusert utslipp av lokalforurensende gasser som SO2 med hele 63 % fra 8,9 til 3,3 mg pr kg tøy. Dette skyldes nedgang i vårt forbruk av fyringsolje.

Vi er også stolte av å kunne vise til at siden vi startet vårt miljøarbeid i 2008, så har vi nesten halvert vårt utslipp i CO2 med en nedgang fra 404 til 242 gram pr kg tøy.

Resultatene fra Miljørapport 2018 viser at systematisk arbeid for miljøet fungerer. Både på kort sikt, men ikke minst på lengre sikt når de største resultatene kan oppleves utfordrende å ta ut.

Les mer om vårt fokus på bærekraft og se tidligere rapporter her.

Kristian Løseth