Vi etablerer Sentrallager for optimal distribusjon

Vi har nylig etablert vårt nye sentrallager som ligger vegg i vegg med vårt høyteknologiske vaskeri på Berger ved Skedsmokorset i Oslo. Målet med lageret er å sikre rask tilgang på store mengder tekstiler og det vil fungere som et knutepunkt for samtlige av våre avdelinger. Dette mener vi vil sikre et balansert og helhetlig distribusjonsnettverk, helt fra Nor Tekstil som leverandør og ut til alle våre kunder.

Prosjektleder, Thomas Karlsen sier at det har vert et svært spennende prosjekt med ekstremt mye læring. Karlsen er sikker på at det nye lageret gir Nor Tekstil store besparelser og at vi får et helt nytt utgangspunkt når det gjelder kontroll på innkjøp. Sentrallageret gjør at Nor Tekstil kan tenke helt nytt på forsyningskjeden og at det vil sikre høyere produktkvalitet og stabilt innkjøp. Karlsen gir all honnør til alle som har bidratt på prosjektet.  

Logistikk har fått en ny betydning
— Thomas Karlsen, Prosjektleder

Lageret er på hele 2.800 kvadratmeter, herav 1.500 kvadratmeter med høytlager som har plass til 3.600 paller og med 550 plukkplasser fra gulvet. Lageret har også en mesanin for lagring av matter med varemottak og lageradministrasjon i underetasjen. Nyvinningen vil være en betydelig ressurs for Nor Tekstil og endrer inngående vareflyt, hvor 85% av samlede tekstilinnkjøp vil gå via sentrallageret.

Som en del av etableringen er det blitt forhandlet frem nye avtaler med tekstil- og transportleverandører. Lageret vil gi vesentlige besparelser når det gjelder logistikk og produksjon. Overgangen til et sentrallager vil gi reduserte innkjøpskostnader, bedre transportbetingelser, redusert lagerbehov ute i avdelingene og forenklet produksjon gjennom standardisering av produktsortimentet vårt.

Dette er en viktig investering for Nor Tekstil som vi håper vil komme alle våre kunder og avdelinger til gode.

Kristian Løseth